www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - ליקויי בניה ותביעות קבלן

ליקויים גלויים, האם ניתן לתבוע פיצויים לאחר מכירת הדירה?
ליקויי בניה גלויים לעין הם פגמים שניתן לאתר אותם גם ללא מהנדס בניין ומכשור מקצועי, כגון: סדקים בקירות, רטיבות, חיפויים שאינם מושלמים, ריצוף רופף או שבור, נזילה מהגג וכדומה.

תביעה בגין פגם נסתר בדירה, באילו מקרים ניתן לקבל פיצויים?
כל אי התאמה או ליקוי בניה שבבסיסם תקן או תקנה נחשבים לליקויים נסתרים. במקרה שמתגלה אי התאמה שאף צד לא הסתיר אותה היא אינה נחשבת לליקוי נסתר.

פיצוי בגין ירידת ערך הדירה, באילו מקרים?
ירידת ערך נקבעת על ידי שמאי מקרקעין אשר בודק אם הנכס ניזוק מבניה שאינה תקנית וסטנדרטית, כאשר ישנם ליקויים בלתי הפיכים ואי התאמות שלא ניתן לתקן.

ליקויי בנייה בקירות חוץ, מתי תוגש תביעה?
ליקויי בנייה של קירות חוץ מוגדרים כליקוי קבוע שאינו ניתן לתיקון. הרוכש יכול לתבוע פיצויים מהקבלן, וכאשר הצדדים אינם מגיעים להסכמה לגבי סכום הפיצויים ניתן לפנות להליך משפטי.

ליקויי בנייה עקב כשלים בתכנון, כיצד ניתן לקבל פיצויים?
כאשר חברת בנייה מתנערת מאחריותה לתיקון ליקויים, ניתן להגיש נגדה תביעה בבית המשפט ולדרוש ממנה פיצויים עבור הנזק, הוצאות התיקונים, ירידת הערך של הנכס ועוגמת הנפש אשר נגרמה לרוכשים.

ליקויי בניה אקוסטיקה, באילו מקרים תוגש תביעה נגד קבלן?
ליקויי אקוסטיקה או בעיות בידוד אקוסטי בדירה נחשבים לליקויי בניה חמורים, אשר עלולים להפחית את ערך הדירה ואף לפגוע בתפקוד היומיומי של דייר הבית ולגרום סבל רב.

מהי תקופת אחריות לפי חוק המכר?
בתקופת האחריות שנמשכת שלוש שנים, האחריות לתיקון ליקויים לא מוטלת על הקבלן באופן אוטומטי, ועל הקונה להוכיח כי מקור הפגם הוא בתכנון, בעבודה או בחומרים לקויים שאינם בהתאם לתקנים או למפרטים מקובלים.

מהי תקופת בדק בית המוטלת על הקבלן?
תקופת בדק בית מתחילה מעת מסירת דירה חדשה לידי הרוכשים והיא נמשכת בין שנה אחת לשבע שנים בהתאם לטיב הליקוי, ובמהלכן הקבלן מחויב לתקן את הליקויים או לפצות את הקונים בגין הנזק.

ליקויי בנייה: כיצד להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי רטיבות?
אחד מליקויי הבנייה הנפוצים ביותר הוא נזקי רטיבות. נזקי רטיבות גורמים להופעת עובש בקירות, לקילופי טיח וצבע, לקצר במערכת החשמל, להיחלשות המבנה וסכנה ליציבותו ואף לירידת ערך הנכס.

ליקויי בניה אסתטיים: באילו מקרים תוגש תביעה?
סדקים בקירות, צביעה לא מדויקת, ואי אחידות בריצוף מהווים ליקויי בניה אסתטיים שאינם עלולים לפגוע בביטחות הדיירים, אך יכולים לפגוע ברמת הסיפוק ושביעות רצונם, בעיקר כאשר מדובר בדירה חדשה.

תביעת ליקויי בניה בריצוף - מי אחראי לתקן את הליקויים?
ליקויי בניה הקשורים בבעיות ריצוף יכולים לבוא לידי ביטוי בהתקנת משטחים ללא שיפועים או נקודות ניקוז מתאימות, בשל הפרשי גבהים בין אריחים, כתמים, סדקים ושברים באריחים, ליקויים בחיתוכים ועוד.

התיישנות תביעת ליקויי בנייה
חוק מכר הדירות מחייב את הקבלן לתקן ליקויי בנייה במקרה שתוכח אחריות לפי החוק, לתקופות של עד עשר שנים מיום מסירת הדירה, בגין פריטים שונים בדירה ובבניין.

עוגמת נפש בגין ליקויי בניה
מלבד הפיצוי הכספי בגין התיקון והנזקים הכלכליים אשר נגרמו לרוכש, ניתן לטעון גם לפיצויי עבור עוגמת הנפש...

ועד בית בבניין משותף - האם קיימת סמכות משפטית?
האם ועד בית רשאי להגיש תביעה בגין ליקויי בנייה כנגד הקבלן אשר בנה את הבית במסגרת עסקת קומבינציה? האם ועד הבית הינו סמכות משפטית?

תביעה על סך 7 מיליון שקלים בגין ליקויי בנייה
דיירי פרויקט המגדלים היוקרתיים במרינה בהרצליה הגישו תביעה כנגד הקבלנים אשר בנו את הפרויקט בגין "ליקויי בנייה קשים" לטענתם.

1