www.what2do.co.il

מהי תקופת בדק בית המוטלת על הקבלן?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהי תקופת בדק בית המוטלת על הקבלן?

כל יזם או קבלן בניין המוכר דירה חדשה נושא באחריות מלאה לליקויי בניה שנתגלו בדירה ולתיקון הליקויים, גם בתקופה שלאחר מסירת המפתח, והיא מתחלקת לתקופת בדק בית ולתקופת האחריות כאשר ההבדל בין התקופות הוא נטל ההוכחה של הליקויים שעובר מהמוכר לרוכש הדירה.

 

סעיף 4 לחוק המכר (דירות) מגדיר את תקופת בדק בית כתקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונים. תקופת הבדק היא זכות המוקנית בחוק והיא מתקיימת גם אם היא לא מצוינת במפורש בחוזה מכר.

 

בתוספת לחוק המכר קבועות תקופות שונות של אחריות קבלן בניין כלפי רוכשים לתיקון ליקויי בנייה, כאשר תקופת בדק בית משתנה בהתאם לסוג הליקוי, ולכל תקופה מתווספת תקופת אחריות של שלוש שנים, אשר מתחילה במועד שבו מסתיימת תקופת הבדק.

 

חוק המכר קובע שתי תקופות אחריות של הקבלן הנוגעות לליקויי בניה: תקופת בדק בפרקי זמן שונים בהתאם לסוג הליקוי ותקופת אחריות הממשיכה עוד שלוש שנים מעבר לתקופות בדק הבית. במקרה שהתגלו ליקויים בדירה במהלך תקופת הבדק, הקבלן חייב לתקנם או לפצות את הרוכשים בגינם, אלא אם הוכח שמקור הליקויים בשל מעשה או מחדל של הקונה, כך שחובת ההוכחה בתקופת בדק בית מוטלת על המוכר.


נטל ההוכחה מוטל על רוכש הדירה בתקופת האחריות

 

אם התגלו ליקויים במהלך תקופת האחריות, הקבלן חייב לתקנם אם הקונה הוכיח שמקורם הוא במחדלי הקבלן, כך שחובת ההוכחה חלה על הקונה. האחריות לתיקון פגמים מוטלת על הקבלן כאשר הדירה שונה מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה, או אם התגלתה אי התאמה בדירה והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים לקויים.

 

במקרה של אי התאמה יסודית, תקופת ההתיישנות תוארך עד 20 שנה ובמקרים מסוימים, כאשר הקונה הוכיח כי מקור אי ההתאמה הוא בתכנון בעבודה או בחומרים לא חלה מגבלת התיישנות. בכל מקרה, הרוכש רשאי לתבוע את המוכר במשך תקופה של שבע שנים, בנוגע לליקויי בניה מכל סוג שהוא.

 

תקופת הבדק נמשכת בין שנה לשבע שנים בהתאם לסוג הליקוי

 

החוק קבע תקופת בדק בית של שנתיים שבהן הקבלן או היזם שמכר את הדירה יכול לתקן ליקויי בנייה במוצרי מסגרות ונגרות, אלומיניום ופלסטיק, ועבור ליקויים בריצוף וחיפוי פנים כולל שקיעת מרצפות ושחיקתן. התקופה מתחילה מהיום שבו קיבל הקונה את הדירה ועד שנתיים, אשר במהלכן עליו ליידע את המוכר על הליקויים כדי להבטיח שהאחריות לתיקון הליקויים תחול במלואה על הקבלן.

 

תקופת בדק בית של שלוש שנים מיועדת לתיקון כשלים בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים, עבור ליקוי בפיתוח חצר, כולל שקיעות של מרצפות בקומת קרקע, בחניה, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, ועבור ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים. וכן עבור תיקון כשלים בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות בידוד תרמי.

 

תקופת בדק בית של ארבע שנים מוקנית לתיקון כשלים במערכות צנרת מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב, ולתיקון כשלים באיטום המבנה, כולל כשלים בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, ובגגות קלים עם סיכוך.

 

עד חמש שנים ממועד המסירה רשאי הקבלן לתקן סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ ברכיבים לא נושאים, ועד שבע שנים ניתן לסדר התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ. עבור כל אי התאמה אחרת, שאינה נחשבת אי התאמה יסודית תקופת בדק בית היא למשך שנה אחת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ועד בית בבניין משותף - האם קיימת סמכות משפטית?

האם ועד בית רשאי להגיש תביעה בגין ליקויי בנייה כנגד הקבלן אשר בנה את הבית במסגרת עסקת קומבינציה? האם ועד הבית הינו סמכות משפטית? 

תביעה על סך 7 מיליון שקלים בגין ליקויי בנייה

דיירי פרויקט המגדלים היוקרתיים במרינה בהרצליה הגישו תביעה כנגד הקבלנים אשר בנו את הפרויקט בגין "ליקויי בנייה קשים" לטענתם.  

איחור במסירת דירה מקבלן על פי תיקון מספר 5 בחוק המכר

באילו מקרים איחור במסירת דירה מקבלן מהווה הפרה של הסכם הרכישה ומהו שיעור הפיצויים שלו זכאים הרוכשים בעקבות האיחור?  

התיישנות תביעת ליקויי בנייה

חוק מכר הדירות מחייב את הקבלן לתקן ליקויי בנייה במקרה שתוכח אחריות לפי החוק, לתקופות של עד עשר שנים מיום מסירת הדירה, בגין פריטים שונים בדירה ובבניין. 

תביעת ליקויי בניה בריצוף - מי אחראי לתקן את הליקויים?

ליקויי בניה הקשורים בבעיות ריצוף יכולים לבוא לידי ביטוי בהתקנת משטחים ללא שיפועים או נקודות ניקוז מתאימות, בשל הפרשי גבהים בין אריחים, כתמים, סדקים ושברים באריחים, ליקויים בחיתוכים ועוד. 

ליקויי בניה אסתטיים: באילו מקרים תוגש תביעה?

סדקים בקירות, צביעה לא מדויקת, ואי אחידות בריצוף מהווים ליקויי בניה אסתטיים שאינם עלולים לפגוע בביטחות הדיירים, אך יכולים לפגוע ברמת הסיפוק ושביעות רצונם, בעיקר כאשר מדובר בדירה חדשה.  

ליקויי בנייה: כיצד להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי רטיבות?

אחד מליקויי הבנייה הנפוצים ביותר הוא נזקי רטיבות. נזקי רטיבות גורמים להופעת עובש בקירות, לקילופי טיח וצבע, לקצר במערכת החשמל, להיחלשות המבנה וסכנה ליציבותו ואף לירידת ערך הנכס. 

מהי תקופת בדק בית המוטלת על הקבלן?

תקופת בדק בית מתחילה מעת מסירת דירה חדשה לידי הרוכשים והיא נמשכת בין שנה אחת לשבע שנים בהתאם לטיב הליקוי, ובמהלכן הקבלן מחויב לתקן את הליקויים או לפצות את הקונים בגין הנזק.  

מהי תקופת אחריות לפי חוק המכר?

בתקופת האחריות שנמשכת שלוש שנים, האחריות לתיקון ליקויים לא מוטלת על הקבלן באופן אוטומטי, ועל הקונה להוכיח כי מקור הפגם הוא בתכנון, בעבודה או בחומרים לקויים שאינם בהתאם לתקנים או למפרטים מקובלים. 

הגנה על רוכשי דירות מקבלן באמצעות מתן בטוחות

קבלן המוכר דירה חדשה, מחויב למסור לרוכש בטחונות לצורך הבטחת ההשקעה עד להשלמת רישום הזכויות. הבטוחות השכיחות הן מתן ערבות בנקאית ורישום הערת אזהרה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.