www.what2do.co.il

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 2.0 מתוך 5

מהי זיקת הנאה במקרקעין?
מהי זיקת הנאה?
 
סעיף 5 לחוק המקרקעין מגדיר את זכות זיקת ההנאה כשעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה זכות להחזיק בהם.
 
מי יכול להיות זכאי לזיקת ההנאה?
 
סעיף 92 לחוק המקרקעין קובע את הזכאים לזיקת ההנאה. זיקת הנאה יכול שתהא לטובת מקרקעין (אשר יקראו מקרקעין זכאים) או לטובת אדם, לטובת סוג בני-אדם או לטובת הציבור.
 
מהם התנאים לזיקת הנאה מכוח השנים?
 
סעיף 94 לחוק המקרקעין מגדיר מהם התנאים "לזיקת הנאה" מכוח שימוש של שנים בזכות הראויה להוות "זיקת הנאה":
 
מי שהשתמש בזכות הראויה להוות זיקת הנאה במשך תקופה של שלושים שנים רצופות רכש את הזיקה והוא זכאי לדרוש רישומה. הודעה בכתב של בעל המקרקעין למי שמשתמש בזכות כאמור, לרבות הודעה לציבור, שהוא מתנגד לשימוש בזכות, מפסיקה את התקופה האמורה.
 
האם תיתכן הכרה בזכות מעבר כזיקת הנאה מכוח שנים?
 
לכאורה נראה כי זכות מעבר עונה על דרישות סעיף 5 לחוק המקרקעין, המגדיר זיקת הנאה כשעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה זכות להחזיק בהם.
 
 כפי שקובע כבוד השופט בן יאיר בעניין אסטרחאן, זכות מעבר היא זכות קניינית במקרקעין כפופים, הגורעת מזכות הבעלות במקרקעין אלו ומרחיבה את זכות הבעלות במקרקעין הזכאים או את זכויותיהם האישיות של המשתמשים. לכן, המדובר הוא ב"זכות הראויה להוות זיקת הנאה". 
 
עם זאת,  כבוד השופט לוין, אשר הביע דעה חולקת לעניין זה ודעתו התקבלה אף על ידי כבוד השופט מלץ, מסכים כי אמנם זכות מעבר יכולה להיכלל עקרונית במסגרתו של סעיף 94 לחוק אך מפרט כי לבית המשפט שיקול דעת מסוים לקבוע מה טיבה של הזכות הראויה להיכלל בסעיף. השופט לוין מעלה את השאלה האם רשאי בית המשפט לקבוע כי אין להכיר בזיקה מכוח שנים כאשר אין כורח לכך, למשל, כאשר קיימת חלופת מעבר, אך מותיר שאלה זו בצריך עיון.
 
כיצד אפשר לבטל זיקת הנאה?
 
בעניין האפשרות לבטל זיקת הנאה, לתקופה מוגבלת דן סעיף 96 לחוק המקרקעין שזו לשונו:
 
"זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, זולת אם נקבעה לה תקופה בתנאי הזיקה; אולם בית המשפט  רשאי, על פי בקשת צד מעוניין או היועץ המשפטי לממשלה, לבטל את הזיקה או  לשנות תנאיה, אם ראה לעשות כן בגלל אי הפעלת הזיקה או בגלל שינוי בנסיבות השימוש בה או  במצב המקרקעין הזכאים או הכפופים; ורשאי בית המשפט לפסוק פיצוי  למי שנגרם לו נזק על ידי הביטול או השינוי".
 
הסעיף קובע שלושה מצבים בהם רשאי בית המשפט לבטל זיקת הנאה:
 
  • אי הפעלת זיקת ההנאה.
  • שינוי בנסיבות השימוש בזיקה.
  • שינוי במצב המקרקעין הזכאים או הכפופים.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

רישום מקרקעין, רישום טאבו

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע ...  

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

קבוצות רכישה או עמותת בניה, כל מה שחשוב לדעת!

קבוצות רכישה - עמותת בניה קבוצות רכישה ועמותות בניה הנן דרך אלטרנטיבית, לרוב זולה יותר, לבנית דירות וזאת לעומת הדרך הרגילה של רכישה קבלן/ יזם ...  

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

עצות ומידע משפטי לפני קניית דירה או בית ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

הסכם מכר - חוזה לקניית דירה - ממה להיזהר? עצות ומידע חיוני ... 

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

בתי המשפט נוטים כיום לקבל יותר ויותר את עמדת הרוכשים, תוך הטלת אחריות גדולה יותר על הקבלן. במקרים מסויימים נפסקו כנגד קבלנים אף תשלומי פיצויים גבוהים ...  

הערת אזהרה - מידע

מהי הערת אזהרה? מה משמעותה? מתי היא לטובתך ומתי לא? ...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

חוק המכר(דירות)הבטח השקעות 75

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974  

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.