www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - קניית דירה בית

עיכוב במסירה עקב ביצוע שינויים בדירה, האם יש מקום לתבוע פיצויים?
במקרים שבהם הקבלן לא מסר את הדירה לרשות הרוכשים, לאחר שחלפו 60 ימים ממועד המסירה כפי שנקבע בחוזה, הרוכשים זכאים לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק עבור כל חודש או חלק ממנו, עד למסירה.

מה ההבדל בין קבוצת רכישה לקבוצת רוכשים?
ההבדל בין קבוצת רכישה לקבוצת רוכשים בא לידי ביטוי במימון הפרויקט, רמת הסיכון, היתר וזמני בניה, הגנה על ידי החוק והמחיר.

ביטול רישום הערת אזהרה בטאבו, באילו מקרים?
מטרת הערת אזהרה בטאבו היא למנוע מצב שבו אדם ימכור את הנכס שלו למספר אנשים במקביל. ניתן לבטל את ההערה בכפוף להסכמת הצד שלטובתו היא נרשמה או על פי צו בית משפט.

העברת בעלות דירה, איך מתבצע ההליך ברשם המקרקעין?
לאחר חתימה על חוזה למכירת דירה, השלב האחרון בעסקת מכר הוא העברת הזכויות על הדירה בטאבו משמם של המוכרים על שמם של הרוכשים.

יציאה מקבוצת רכישה, מהם הסיכונים?
חבר בקבוצת רכישה חשוף לסיכונים רבים ואי וודאות, אולם קיים סיכוי כי הדירה שנרכשה במסגרת הקבוצה תהיה זולה יותר מדירה שנרכשה באמצעות קבלן.

ליקויים נסתרים בדירת מגורים, מתי ניתן להגיש תביעה?
מוכר דירה חייב לגלות לרוכש על כל ליקוי בנכס, ולדווח על פגמים נסתרים שלא ניתן לראות בעין. מנגד, המוכר נדרש לבחון את הנכס בעצמו ולבדוק את מצב הדירה טרם חתימה על חוזה.

העברה ללא תמורה: מהי עסקת מתנה מהורה לילד?
הענקת דירה במתנה יכולה לבטא רצון של אדם להעניק ללא תמורה זכויות במקרקעין לקרוב משפחתו, כדי למנוע סכסוכי ירושה וכדי לקבל הטבות מס.

ביטול עסקת מתנה במקרקעין, האם אפשר להתחרט?
עסקת מתנה במקרקעין מתייחסת להעברת נכסים בתוך המשפחה מבלי שתשולם עבורם כל תמורה. המעניק יכול להתחרט טרם הרישום בטאבו, ולבטל את העסקה לפי סעיף 5 לחוק המתנה.

משכנתא במחיר למשתכן, מה התנאים?
רוכש דירה שעומד בתנאי הזכאות של מסלול מחיר למשתכן, יכול לקבל מהבנק למשכנתאות הלוואת משכנתא בתנאים מיוחדים, שיכולים להגיע עד ל-90% מערך הדירה.

כיצד מתבצע רישום זכויות ברכישת דירה?
השלב האחרון בעסקת מכר הוא רישום זכויות בעלות בדירה בטאבו אשר במסגרתו מועברות הזכויות של המוכר בדירה על שם הרוכש.

ביטול חוזה מכר עקב אי התאמה
על פי הוראות סעיף 16 לחוק המכר, אם נמצאה אי התאמה בנכס הנובעת מעובדות שהמוכר ידע עליהן במעמד חתימת החוזה, ולא דיווח עליהן לקונה, הקונה זכאי לביטול החוזה השבת התמורה וקבלת פיצויים מוסכמים.

האם מותר להשכיר דירה במחיר למשתכן?
רוכשי דירות במסגרת תכנית מחיר למשתכן לא יכולים למכור את הדירות בחמש השנים הראשונות ממועד הרכישה, אך הם רשאים להשכיר את הדירות לדיירים אחרים.

רכישת דירה לפי חוק הדיור הציבורי
הזכאות לרכישת דירה בעלות נמוכה בדיור ציבורי ניתנת לדיירים שהתגוררו בנכס לפחות חמש שנים רצופות, ואין בבעלותם דירה או מקרקעין אחרים שהשווי שלהם מעל 350,000 שקלים.

הגנה על רוכשי דירות מקבלן באמצעות מתן בטוחות
קבלן המוכר דירה חדשה, מחויב למסור לרוכש בטחונות לצורך הבטחת ההשקעה עד להשלמת רישום הזכויות. הבטוחות השכיחות הן מתן ערבות בנקאית ורישום הערת אזהרה.

איך להוציא תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון?
תעודת זכאות למשכנתא ניתנת על ידי הבנקים למשכנתאות. תהליך ההרשמה נעשה באמצעות זיהוי המבקשים ורישומם בבנק. לאחר מכן הנתונים מועברים למשרד הבינוי והשיכון, אשר בודק את הבקשה ומחליט האם לקבל או לדחות אותה.

רכישת דירה יד שנייה, מה חשוב לבדוק לפני שחותמים על חוזה מכר?
האחריות לבדיקת דירה יד שנייה מוטלת על הרוכשים, ועליהם לחשוף אם קיימים פגמים פיזיים בנכס, ולברר מהן הבעיות המשפטיות והזכויות של הדירה לפני חתימת חוזה מכר.

איך אפשר לקבל משכנתא לפני החתונה?
רווקים בני 30 ומעלה העונים להגדרה של חסרי דירה לפי קביעת משרד הבינוי והשיכון, זכאים לקבל סיוע במתן משכנתא באזורי העדיפות הלאומית, בהתאם לשיטת הניקוד המצטבר.

רכישת דירה בפרויקט מחיר למשתכן
פרויקט מחיר למשתכן נועד להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים. רוכשי דירה בפריפריה זכאים לקבל מענק נוסף מהמדינה בהתאם לערך הקרקע.

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?
בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא
מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה.

1  2  3  לעמוד הבא   >>