www.what2do.co.il

הערת אזהרה - מידע

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הערת אזהרה - מידע
הערת אזהרה-
 
החוק בישראל מכיר בחמישה סוגי זכויות קנייניות אשר לגביהן ניתן לרשום הערת אזהרה:
 
1.       בעלות.
2.       שכירות.
3.       משכנתא.
4.       זיקת הנאה.
5.       זכות קדימה.
 
בחוק המקרקעין קיימת הגדרה לכל אחת מהזכויות הנ"ל, וזכויות אלו ניתנות, בתנאים מסוימים לרישום בלשכת רישום המקרקעין.
 
הערת אזהרה היא הערה הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) והמצביעה על קיום התחייבות כתובה של בעל מקרקעין או בעל זכות במקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.
 
תוכנה של ההתחייבות לגביה ניתן לרשום הערת אזהרה יכול שיהא חיובי או שלילי, לפי העניין-
 
חיובי-  לעניין התחייבות לבצע עסקה.
 
שלילי – לעניין התחייבות להימנע מביצוע עסקה מסוג מסוים או התחייבות גורפת להימנע מביצוע עסקאות בכלל.
 
מטרת הערת האזהרה היא ליידע את הציבור בדבר פרטים בעלי רלבנטיות לבעלי הקרקע הנוכחי ו/או עתידי.
 
כך יוצא שהערת אזהרה יכולה להזהיר מתקשרים פוטנציאליים בעסקת מקרקעין, כי  בנכס נשוא העסקה נערכה כבר עסקה קודמת.
 
הערת האזהרה יוצרת מעין עיכבון רישומי ומונעת העברת זכויות לאחרים, שיש בה כדי לסתור את האמור בהערה.
 
יש בהערת האזהרה כדי להעניק בטחון (יחסי) לרוכשים: בפרק הזמן מרגע חתימת החוזה ועד להעברת הזכות הקניינית, פרק זמן שיכול לנוע בין  מספר חודשים לשנים, יש בכוחה של הערת אזהרה, במקרים המתאימים כדי לגבור על עיקול שמוטל על הנכס, לאחר רישום ההערה.
 
רישום הערות בנכס שזכויות הבעלים אינן רשומות בטאבו
 
כאשר זכויות הבעלים אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), אלא רשום בספרי החברה המשכנת, במינהל מקרקעי ישראל, רישומי הקרן הקיימת לישראל וכו’, הרי שלא ניתן לרשום "הערת אזהרה" במשמעה דלעיל, אלא קיימת אפשרות לרשום מעין הערה, זאת כמפורט להלן-
 
אצל רשם המשכונות- רישום בדבר מניעות מלעשות עסקה.
 
במינהל ו/או בחברה המשכנת- רישום הערה על הצורך בהסכמה או הערה על הגבלת כשרות משפטית.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

רישום מקרקעין, רישום טאבו

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע ...  

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

קבוצות רכישה או עמותת בניה, כל מה שחשוב לדעת!

קבוצות רכישה - עמותת בניה קבוצות רכישה ועמותות בניה הנן דרך אלטרנטיבית, לרוב זולה יותר, לבנית דירות וזאת לעומת הדרך הרגילה של רכישה קבלן/ יזם ...  

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

עצות ומידע משפטי לפני קניית דירה או בית ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

הסכם מכר - חוזה לקניית דירה - ממה להיזהר? עצות ומידע חיוני ... 

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

בתי המשפט נוטים כיום לקבל יותר ויותר את עמדת הרוכשים, תוך הטלת אחריות גדולה יותר על הקבלן. במקרים מסויימים נפסקו כנגד קבלנים אף תשלומי פיצויים גבוהים ...  

הערת אזהרה - מידע

מהי הערת אזהרה? מה משמעותה? מתי היא לטובתך ומתי לא? ...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

חוק המכר(דירות)הבטח השקעות 75

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974  

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.