www.what2do.co.il

ביטול עסקת מתנה במקרקעין, האם אפשר להתחרט?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביטול עסקת מתנה במקרקעין, האם אפשר להתחרט?

עסקת מתנה במקרקעין מתייחסת להעברת נכסים בתוך המשפחה הגרעינית מבלי שתשולם עבורם כל תמורה, לא בכסף ולא בטובת הנאה. אם תועבר איזושהי תמורת הנכס, אף קטנה, עסקה זו לא תיחשב כמתנה. דרך הקניית זכות בעלות במקרקעין מוסדרת בחוק המקרקעין, לכן היא טעונה רישום בטאבו, כך שעסקה שלא הושלמה ברישום אינה נחשבת כהתחייבות לבצעה.

 

העברה ללא תמורה נחשבת בחוק מיסוי מקרקעין לעסקה במקרקעין לכל דבר ועניין, ואף לעסקה זו מוענק בהתקיים תנאים מסוימים פטור ממס שבח ופטור חלקי ממס רכישה. אולם בעסקה בין אחים, ההגדרה לקרוב משפחה לעניין מס רכישה שונה מההגדרה לקרוב בעניין מס שבח, כך שקרוב לעניין מס הרכישה אינו בהכרח קרוב לעניין מס השבח.

 

סעיף 5 לחוק המתנה

 

חוק המתנה שנחקק בשנת 1968 מסדיר את הכללים החלים בעניין עסקת מתנה. סעיף 5 לחוק קובע כי התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, אם ויתר בכתב על רשות זו. נוסף על כך, רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן. 

 

סעיף 5 לחוק המתנה קובע את התנאים שלפיהם רשאי המעניק לחזור בו מהמתנה. לפי סעיף זה, כל עוד העסקה לא נרשמה, המעניק רשאי לחזור בו, ואף אינו נדרש לתת טעם או סיבה לחזרה מהמתנה. התנאי הראשון הוא שהמקבל לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, כלומר מצבו לא נפגע כתוצאה מביטול ההתחייבות.

 

התנאי השני, הוא שהמעניק לא ויתר בכתב על זכותו לחזור בו מהענקת המתנה. עם זאת, נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו בשל התנהגות מחפירה של המקבל, כלפיו או כלפי בן משפחתו. כלומר במקרה שהאדם המיועד לקבל את הזכויות במקרקעין מתנהג בצורה בוטה ופוגעת כלפי נותן או כלפי בני משפחתו, רשאי הנותן לבטל את התחייבותו.

 

כמו כן, במקרה שחלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של המעניק הוא יכול לחזור בו, אולם זכות החזרה עומדת כל עוד לא נמסרה המתנה, זאת כדי לאזן בין הצורך להגן על המעניק לבין הצורך להבטיח את וודאות הקניין.

 

ביטול עסקה לאחר רישום בטאבו

 

לאחר השלמת העברת הזכויות ורישום העסקה בטאבו, נדרשים טעמים כבדי משקל כדי לבטל את עסקת המתנה. לאחר הרישום ניתן לבטל את המתנה עקב טעות, הטעייה, עושק או פגם אחר שנפל בעסקה.

 

כדי לבטל את העסקה לאחר הרישום, יש להגיש תביעה משפטית מתאימה. לאחר הגשת כתב התביעה בידי מי שהיה אמור לקבל את הזכויות בנכס, נדרש המעניק שחזר בו להגיש כתב הגנה, ויקבע דיון קדם משפט, שבמסגרתו יברר בית המשפט מהן המחלוקות בין הצדדים העומדות לדיון, ויקבע את סדרי הדין. בהמשך, יתקיימו דיוני הוכחות שבהם יחקרו בחקירות נגדיות עדי הצדדים, ולאחר מכן יכריע בית המשפט בעניין ויינתן פסק הדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

רישום מקרקעין, רישום טאבו

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע ...  

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

קבוצות רכישה או עמותת בניה, כל מה שחשוב לדעת!

קבוצות רכישה - עמותת בניה קבוצות רכישה ועמותות בניה הנן דרך אלטרנטיבית, לרוב זולה יותר, לבנית דירות וזאת לעומת הדרך הרגילה של רכישה קבלן/ יזם ...  

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

רכישת דירה מקבלן- כל מה שחשוב וצריך לדעת!

עצות ומידע משפטי לפני קניית דירה או בית ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

חוזה לקניית דירה, חוזה מכר - היזהרו מטעויות!

הסכם מכר - חוזה לקניית דירה - ממה להיזהר? עצות ומידע חיוני ... 

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

תביעות קבלן, סובל מליקויי בניה?

בתי המשפט נוטים כיום לקבל יותר ויותר את עמדת הרוכשים, תוך הטלת אחריות גדולה יותר על הקבלן. במקרים מסויימים נפסקו כנגד קבלנים אף תשלומי פיצויים גבוהים ...  

הערת אזהרה - מידע

מהי הערת אזהרה? מה משמעותה? מתי היא לטובתך ומתי לא? ...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המקרקעין ... 

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

חוק המכר(דירות)הבטח השקעות 75

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974  

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.