www.what2do.co.il

מציאת שוכר חלופי לאחר ביטול חוזה שכירות

דרגו את המאמר

מציאת שוכר חלופי לאחר ביטול חוזה שכירות

התובעת היתה אמורה לשכור דירה, ובין הצדדים נחתם הסכם שכירות. לאחר מועד החתימה וטרם כניסתה לדירה כשוכרת, הודיעה התובעת יחד עם שותפה כי לא יכנסו לדירה וביקשו לבטל את העסקה. על פי החוזה שילמו התובעת והשותף לבעל הבית דמי שכירות לתקופה של 41 ימים, אולם בעל הבית הפקיד לפירעון שיק נוסף של התובעת, בניגוד לסיכום שאליו הגיעו.

 

התובעת טענה כי שמאחר שהיא ושותפה המיועד הודיעו לבעל הנכס על ביטול החוזה, סברה כי עליהם להמשיך ולשאת בדמי השכירות ואף לדאוג למציאת שוכר חלופי. לשם כך היא שלחה מסרונים למשכיר, כדי להראות את הדירה לשוכרים פוטנציאליים, אולם לאחר התייעצות עם עורך דין, הבינה כי בעקבות ביטול החוזה, היא אינה אחראית למציאת שוכר חלופי, וביקשה לקבל חזרה את השיק שהופקד בסך של 4,690 שקלים.

 

האם השוכרת אחראית למציאת שוכר חלופי?

 

המשכיר טען כי הסכים לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת לתקופה של 41 ימים, אשר שולמה לו, במקום 60 ימים, אך הפקיד את השיק, מכיוון שלא נמצא במהלך תקופה זו שוכר חלופי. לפיכך הצדדים היו חלוקים בדבר נסיבות המקרה ותנאי החוזה. בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה נדרש להכריע האם התובעת חייבת לשאת בדמי שכירות מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת.

 

לאחר שמיעת הטיעונים, הגיע בית המשפט למסקנה כי הצדדים לא ביקשו לראות את המצב המשפטי, אלא בהתאם לפרשנות תנאי החוזה שנחתם ביניהם. כאשר המשכיר סבר כי השוכרת אחראית למציאת שוכר חלופי, אולם השוכרת סברה כי אין לפרש את ההסכם בדרך זו.


ניתן לפרש את ההסכם בשני פירושים

 

מעיון בהסכם עלה כי ניתן לפרשו בשני פירושים שאינם עולים בקנה אחד, והכלל במקרה זה כי יש לבחור בפירוש שהוא נגד מי שניסח את ההסכם, שהוא בעל הנכס. משום שההנחה היא שהוא יכול היה לדאוג לאינטרסים שלו ולתקן את סעיפיו ככל שלא תאמו את האינטרסים שלו.

 

על פי הוראות ההסכם, רשאי כל אחד מהצדדים לסיים את תקופת השכירות לפני הזמן, בתנאי שימסור הודעה מוקדמת בהתראה של 60 ימים, לכן השוכרים היו חייבים לשאת בדמי שכירות, לתקופה של עד 60 ימים.

 

עוד נקבע כי אם אחד השוכרים מבקש לעזוב במהלך תקופת השכירות, הוא רשאי לעשות כן אם ימסור התראה של חודש וימצא שוכר חלופי, ואם לא יעמוד בשני התנאים ישולם שכר דירה מלא על לתום התקופה. אולם בסעיפים אחרים נקבע כי עם ביטול החוזה, השוכרים חייבים לשאת בדמי שכירות עד שיימצאו שוכרים חלופיים.

 

בית המשפט קבע כי שני הסעיפים אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, לפיכך השוכרים היו צריכים לשאת בדמי שכירות לכל היותר לתקופה של 60 ימים, לאחר שהודיעו על ביטול החוזה. ואף ציין כי גם אם המשכיר לא התכוון לפרשנות זו, הרי שמשניסח את ההסכם בעצמו, אין לו אלא להלין על עצמו.

 

בנסיבות אלה חייב את הנתבע להשיב לתובעת את סכום השיק בסך של 4,690 שקלים, בתוספת 300 שקלים עבור הוצאות משפט. מכיוון שהנתבע היה זכאי לעמוד על פרשנותו להסכם, נקבע כי אין מקום לפיצויים בגין עגמת נפש.

 

ת"ק 36976-06-15 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.