www.what2do.co.il

חוק שכירות הוגנת, מה כולל השינוי בחוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק שכירות הוגנת, מה כולל השינוי בחוק?

בשנת 1971 נחקק חוק השכירות והשאילה. עקב שינויים רבים שחלו בתחום השכירות ופערי הכוחות שנפערו בין משכירים לשוכרים ב-17 ביולי 2017, תוקן החוק באופן שגרם לכך שיתייחסו לכך כרפורמה של ממש. התיקון מכונה חוק שכירות הוגנת, והוא כולל 15 סעיפים העוסקים באופן מפורט בחוזה שכירות למגורים.

 

הסדרת התחום של חוזה שכירות והיחסים שבין בעל הנכס לשוכר נחוצה כדי להבטיח התנהלות תקינה של שוק השכירות למגורים, וכדי להגביר את הוודאות לגבי החיובים המוטלים על כל אחד מהצדדים והזכויות המוקנות להם, וגם כדי לקבוע הסדרים הוגנים יותר כלפי השוכר, בעיקר במצב שבו הביקוש לדירות בדמי שכירות גבוה ועולה על ההיצע.

 

בנוסף הצעת החוק מבקשת להמשיך ולקיים את הגמישות של שוק השכירות למגורים במקומות המתאימים, מתוך הכרה בהיקף הגדול של החוזים, אופי השוכרים והמשכירים, מגוון הדירות העומדות לשכירות והביקוש המשתנה בין האזורים השונים בארץ.


השכרת דירה שאינה ראויה למגורים

 

חוק שכירות הוגנת קובע כי על המשכיר מוטלת החובה למסור את הנכס המושכר בהתאמה מלאה למה שהוסכם עם השוכר והוא לא יוכל להוסיף תנאים הפוטרים אותו מאחריות לאי התאמה או לפגם שיתגלה בנכס.

 

החוק מגדיר מהי דירה שלא ראויה למגורים אשר אסור להשכירה, כדירה שיש בה גורם סיכון בלתי סביר לבטיחות או לבריאות השוכר, שאין בה מערכת חשמל, תאורה וביוב תקינים ואין בה פתחי אוורור ותאורה טבעית. מסירת דירה שאינה ראויה למגורים, דינה כהפרת חוזה.

 

מחויבות לתיקונים בדירה שכורה

 

החוק מתייחס גם לגבי מחויבות לתיקונים בדירה, וקובע כי השוכר אחראי על כל ליקוי בדירה לרבות פגם, שנגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה המושכרת, ועליו לתקן את הליקוי על חשבונו, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת, ועל המשכיר חלה החובה לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם אחר בדירה המושכרת ואינו קל ערך.

 

החוק מאפשר לשוכר אשר מזמין בעל מקצוע ומבצע את התיקונים על חשבונו, לקזז את עלות התיקון מדמי השכירות. כמו כן, אם המשכיר הזמין מתווך עבור המושכר, הוא אינו רשאי לחייב את השוכר בעלויות התיווך ועליו לשלם את מלוא דמי התיווך בעצמו.

 

תשלומים שהשוכר לא יישא בהם

 

בעקבות כניסת החוק לתוקף, המשכיר אינו רשאי לדרוש מהשוכר לשלם עבור ביטוח דירה המשולם על הנכס, כמו כן, המשכיר יכול להודיע על סיום הסכם השכירות 90 ימים לפני תום החוזה, לעומת השוכר, אשר רשאי להודיע על כך 60 יום לפני סיום החוזה.

 

החוק מפרט מהם התשלומים שבהם יישא השוכר בתקופת השכירות, כולל: דמי שכירות לפי חוזה השכירות למגורים, מסים החלים על המחזיק בדירה: ארנונה, מים, חשמל, גז וחימום, ועד בית ושירותים נוספים על פי החוזה.

 

החוק קובע במפורש תשלומים שהשוכר לא יישא בהם, כולל תשלומים לרכישה או להשבחה של מערכות או מתקנים קבועים המשרתים את הנכס, דמי ביטוח מבנה ותשלומים שהמשכיר חב בהם כלפי צד שלישי ודמי תיווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?

מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות? 

חוק המתווכים במקרקעין 96

מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.  

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זכרון דברים, מה מעמדו המשפטי?

זיכרון דברים יכול שיהיה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, ויכול שיהיה שלב במשא ומתן בין הצדדים. כדי שיוקנה לזיכרון דברים תוקף משפטי מחייב, עליו לענות על דרישות דיני החוזים, כלומר נדרשת גמירת דעת – כוונה של הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב, ונדרת מסוימות – הסכמה על הפרטים המהותיים של העסקה ... 

מהי זיקת הנאה במקרקעין?

מי זכאי לזיקת ההנאה? באלו תנאים אפשר לבטל זיקה זו? מהי זיקת ההנאה מכוח השנים? 

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?

מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין? 

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה

האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה? 

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?

ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי. 

חתימה על ייפוי כוח לקבלת משכנתא

מטרתו של ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לצורך קניית דירה היא לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא לשם הבטחת תשלום ההלוואה. 

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי

קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי. 

דירת השקעה: האם משתלם לרכוש דירות להשקעה?

בעת רכישת דירה להשקעה יש אלמנטים רבים שצריך להביא בחשבון. כגון: באיזה אזור כדאי להשקיע, האם עדיף לרכוש דירה בחו"ל, האם רצוי לקחת משכנתא, האם כדאי לרכוש דירה ללא הון עצמי ועוד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.