www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - חוזה שכירות

תביעה כספית נגד שוכר בגין נזקים שנגרמו למושכר

במועד השכרת הבית במושב מעגלים, הוא היה נקי, צבוע ותקין ללא נזק, אך בתום תקופת השכירות, הקירות והמשקופים היו מקולפים, המטבח היה הרוס ובחצר של הבית היו נזקים ולכלוך. 


מציאת שוכר חלופי לאחר ביטול חוזה שכירות

שוכרת שביקשה לבטל חוזה שכירות, טרם כניסתה לדירה, דרשה לקבל שיק שהפקיד בעל הבית. מנגד טען המשכיר כי השוכרת לא דאגה למצוא שוכר חלופי, לכן אין להשיב את הסכום שהופקד.  


דרישה לתשלום דמי תיווך למרות שהזמנת שירותי התיווך אינה חתומה

חברת נכסים הגישה תביעה לתשלום דמי תיווך ופיצוי בגין עגמת נפש נגד חברה לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. מנגד טענה הנתבעת כי התובעת לא היתה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם.  


תביעה לסילוק יד נגד בעל עסק שפלש לשטח השייך למדינה

בעל עסק לתיקון שקי בד ומשטחים, משתמש בשטח שבסמוך לעסק לאחסון משטחי עץ. המדינה טענה כי מדובר השטח המצוי בבעלותה, וביקשה לסלק ידו מהמקרקעין ולהחזיר אותם לידיה.  


תביעה לפינוי דיירת מוגנת בעקבות נטישת הדירה

בעלי דירה בתל אביב הגישו תביעה לפינוי דיירת מוגנת, בטענה כי הדיירת עברה להתגורר לפני שנים במוסד סיעודי ואינה אוחזת עוד בכל זכות שהיא בקשר לנכס עקב נטישת המושכר.  


כיצד מחליט בית משפט אם מדובר בבלאי סביר או בלתי סביר במושכר?

לאחר פינוי המושכר גילו בעלי הדירה שקיימים ליקויים רבים אשר גרמו השוכרים כמו: ארונות מטבח שהתקלפו, שיש שבור, צביעה חובבנית ועוד. על כן הגישו נגדם תביעה לפיצויים.  


האם השוכר יקבל החזר שכר דירה עקב בעיית רטיבות ועובש?

שוכר דירה בתל אביב נאלץ לצאת מהדירה המושכרת כארבעה חודשים לפני תום החוזה, עקב בעיית רטיבות קשה וריח חזק של עובש, וביקש לקבל החזר דמי שכירות ופיצויים.  


בעל החנות תבע מהשוכרים את יתרת דמי השכירות

בעל חנות בצפון הגיש תביעה נגד שני שוכרים בדרישה לקבל תשלום בגין יתרת דמי שכירות עבור 14 חודשים, ותשלום חוב של חשבון חשמל ופיצויים עבור נזק שנגרם למושכר.  


האם בנה של דיירת מוגנת זכאי להסבת זכויותיה בדירה?

בן של דיירת מוגנת המשיך להתגורר בדירה לאחר פטירתה, וטען כי הוא זכאי להסבת זכויותיה בדירה על פי הוראות חוק הגנת הדייר. מנגד טענו בעלי הדירה כי מדובר בהפרת חוזה, והגישו נגדו תביעה לפינוי וסילוק יד.  


השוכרים שהפרו את החוזה ביקשו את סכום הערבות שחולטה

לאור הריונה המתקדם של השוכרת, ביקשו השוכרים לצאת מהחוזה לפני הזמן, לאחר שהתברר להם כי בעלת הדירה אינה מתכוונת להשתתף בהתקנת המעלית כפי שהתחייבה במעמד חתימת החוזה.  


בעקבות הצפה בדירה נדרש התובע לשכור דירה חלופית

התובע נאלץ לשכור דירה חלופית למשך ארבעה חודשים, בעקבות אירוע הצפה בביתו, לכן הגיש תביעה נגד מנורה מבטחים לתגמולי ביטוח בגין תשלום דמי שכירות של דיור חלופי.  


האם השוכר זכאי לפיצוי בגין פינוי החנות?

תביעה לפינוי שוכר מחנות פירות וירקות בבאר שבע, עקב הפרת ההסכם ואי תשלום דמי שכירות, כאשר מנגד דורש השוכר פיצויים עבור הפינוי.  


השוכרים הותירו נזקים בדירה וחובות לרשויות

בעלת דירה בירושלים הגישה תביעה נגד השוכרים, בטענה כי הם הפעילו בדירה עסק לשירותי קייטרינג, והותירו אחריהם נזקים רבים ואף לא שילמו חובות לעירייה ולחברת חשמל.  


השוכר החלופי נכנס למושכר ללא חתימה על חוזה שכירות

השוכר נכנס למשרד המושכר, לאחר ששוחח בטלפון עם נציג מטעם חברת ההשקעות, שבבעלותה הנכס. התובעת טענה כי ללא חוזה שכירות חתום על ידי שני הצדדים, אין לו זכות שכירות, ולכן דרשה לפנותו מהמושכר.  


השוכר דרש פיצויים מבעל הנכס עקב הסתרת מידע רלוונטי

השוכר ביקש להמשיך להפעיל את המכבסה שפעלה באזור תל אביב, ושילם דמי מוניטין. אולם לאחר שחתם על החוזה, התברר לו כי לעסק אין רישיון תקף וחלק מרכזי של החנות הינו ללא היתר. 


התובע טען כי פונה מהנכס שלא כדין ובניגוד לרצונו

התובע דרש פיצויים בגין עוגמת נפש שנגרמה לו כתוצאה פינויו מן המושכר שלא כדין. מנגד טענה בעלת הדירה, כי בת זוגו של התובע פנתה אליה וביקשה להתפנות מהנכס, בשעה שהתובע היה נתון במעצר.  


האם מתקן האופניים נחשב לדייר מוגן שלא ניתן לפנותו?

למעלה משלושים שנה מתקן אופניים שוכר חנות מהעירייה, אולם עמידר טענה כי העירייה מסרה את הנכס לשוכר ללא הסכמתה, על כן דרשה לפנותו, ולקבל חזרה את החזקה על החנות.  


שוכרי דירה דרשו פיצוי בגין שיפוץ הבניין

שוכרי דירה בתל אביב הגישו תביעה לפיצויים נגד בעל הדירה, בטענה כי השיפוץ המסיבי שבוצע בבניין במהלך שלושה חודשים וחצי גרם להם לאי נוחות.  


תביעה לפינוי דייר מוגן בעקבות שינויים ותוספות שביצע ללא הסכמה

בעל נכס הגיש תביעה לפינוי דיירת מוגנת, המתגוררת בבית למעלה מ- 30 שנה. התובע טען כי השוכרת ביצעה בנכס שינויים ללא הסכמתו ואישורו, על כן יש לבטל את הסכם השכירות ולפנותה.  


האם השוכר יקבל את דמי השכירות ששילם מראש, למרות שפינה את הדירה לפני המועד?

השוכר האריך את הסכם השכירות לשנה נוספת, אך במהלכה החליט לפנות את הדירה. הוא הודיע מראש לבעלת הבית שהוא מעוניין לעזוב תוך חודש לקבל חזרה את דמי השכירות העתידיים. מנגד טענה המשכירה כי הוא נדרש לשלם עבור כל התקופה.  


1  2  3  4  5  לעמוד הבא    >>